Lied 13: Mijn natuurstaat

Tekst: L.G.C. Ledeboer
Melodie: Justin Heinrich Knecht
Zetting: Henk C. de Gelder

1. 'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.

2. Vol van zonden, enkel gal,
en verdoemd in Adams val.
Onder toorn en vloek en schuld
en met boosheid gans vervuld.

3. Onder satans macht en klauw;
tot het kwaaddoen vlug en gauw.
Die niet anders kan dan kwaad,
in het hart, in huis, op straat.

4. Jezus Christus ken ik niet,
want de Waarheid niemand ziet,
dan die weêrgeboren is,
uit des satans duisternis.

5. 'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.


Terug naar het liederenoverzicht