Lied 74: Profeet, Priester, Koning

Tekst: Wilhelmus Schortinghuis
Melodie: Edward Miller
Zetting: Gerben Mourik

1. Gezalfde Christus, Vredevorst!
Ach, geef mijn ziel een ware dorst
om U in alles en geheel
te kiezen tot mijn enig Deel.

2. Gezalfde Leraar en Profeet,
Die al mijns harten dwaasheid weet,
ach, leer mij 's hemels pad en spoor
en voer mij eens de wolken door.

3. O Priester, Die met offerbloed
des werelds zonden heeft geboet,
bevrijd ook eens mijn ziel van 't kwaad
en schenk mij 't heiligheidsgewaad.

4. Ai, wees mijn Voorspraak en mijn Borg,
draag voor mijn eeuw'ge welstand zorg.
Verwerf en zend mij Uwe Geest
tot Leidsman in het gloriefeest.

5. O Koning, Die de hellemacht
van duivel, dood, ten onder bracht,
verbreek in mij het snood geweld
dat zich Uw wille tegenstelt.

6. Regeer, bestuur mij naar Uw wil,
dat ik in Uw bescherming stil
mag rusten tot een zaal'ger tijd,
mij eeuwig in Uw schoot verblijdd'.


Terug naar het liederenoverzicht