Lied 91: De kamerling van Candacé

Tekst en muziek: Ed Kooijmans
Zetting: Gerben Budding

1. De kamerling van Candacé,
de koningin der Moren,
verliet zijn land en ging op reis
om over God te horen.
Hij zocht God in Jeruzalem,
want daar geloofde men in Hem.

2. De kamerling van Candacé,
heeft God daar niet gevonden,
maar hij nam wel een boekrol mee
van 't Lam voor onze zonden,
dat Zich gewillig slachten liet,
maar Wie dat was, begreep hij niet.

3. Filippus kreeg van God bevel:
'Voeg u bij deze wagen'.
De Moorman zei: 'Klim vlug erop,
ik wil wat aan u vragen'.
Filippus legde uit: 'Gods Lam
is Jezus, Die op aarde kwam'.

4. De kamerling van Candacé,
hij mocht met blijdschap horen:
'Het bloed van Jezus maakt u rein'.
Hij werd opnieuw geboren.
Hij daalde in het water neer
en gaf alleen aan God de eer.


Terug naar het liederenoverzicht