Eén blik uit Uwe ogen

Tekst: Ds. L.G.C. Ledeboer
Melodie en zetting: Dick Sanderman

Net als de bundel 'Uit Sions Zalen' is ook deze nieuwe bundel opgedeeld in verschillende thema's. Van de thema's 'Ellende-Verlossing en Dankbaarheid' is dit lied geplaatst in het thema 'Verlossing'. Ds. L.G.C. Ledeboer geeft hier woorden aan het verlangen van Gods kind om door 'één blik uit Zijn ogen' boven het stof verheven te mogen worden. Melodie en muziek werden genoteerd door Dick Sanderman. Het stuk is tweestemmig vocaal te zingen en bevat een instrumentale tegenstem voor bijvoorbeeld een cello.

Liedtekst

Eén blik uit Uwe ogen,
o Jezus, kan verhogen,
de ziele boven 't stof.
Eén woord uit Uwe monde,
neemt alle mijne zonden,
en brengt m'in 't hemelhof.

O grote Wonderkoning,
maak in mijn harte woning,
in deze beestenstal.
't Is U niet te geringe,
Uw eng'len moeten 't zingen:
'Daar, zondaar!, ligt uw Al!'

Mijn hart springt op van vreugde,
in al Messias deugden,
door Hem tentoongespreid.
Gedurende Zijn leven,
maar 't meest toen Hij verheven,
op 't vloekhout werd geleid.

Waar Hij de schuld betaalde,
de vrijbrief voor ons haalde,
en opende Gods troon,
voor arme helleslaven,
en mededeelt Zijn gaven;
't Verworven arbeidsloon.

Ik heb het gans verdorven,
maar Jezus heeft verworven,
genade voor genâ.
Hoe hoog de zonden rijzen,
hoe meer 'k genâ moet prijzen;
Voor schuld zwicht geen genâ.


Terug naar het liederenoverzicht

Documenten

> Download de bladmuziek (notenschrift)

> Klavarskribo

Geregistreerd

U bent geregistreerd als gebruiker van deze bundel. Het opgegeven mailadres en wachtwoord gebruiken wij om in geval van mogelijk misbruk van uw code een extra verificatie in te bouwen.