Avondgebed

Tekst en muziek: Ds. César Malan
Vertaling: Willem van Gent/Karlo Reiziger
Zetting: M. den Haan

De bundel bevat ook een rubriek 'Gebeden' om te zingen. Dit avondgebed is een niet eerder in het Nederlands verschenen lied van Ds. César Malan. Ook de melodie is van deze voorvader van Ds. F. Mallan. Het opnemen van deze tekst in de bundel maakt duidelijk dat de redactie zich niet heeft beperkt tot Nederlandse oudvaders, maar ook uit de periode van Reveil en Afscheiding zijn liederen opgenomen.

Liedtekst

Het duister doet het daglicht vluchten,
nu staakt het werken overal.
De nachtlucht dempt de laatst' geruchten;
nodigt dat alles rusten zal.

Refrein:
Hoor mij, goede God en Vader,
als aan 't einde van de dag
ik eerbiedig tot U nader;
Dat mij Uw liefde blijken mag.

Veel kwaad heb ik vandaag bedreven,
terwijl gij toont lankmoedigheid.
Wil dan om Uwe Zoon vergeven;
scheldt schuld om Zijne Naam mij kwijt.
Refrein

Uw trouwe hand vanaf de morgen
voorziet bij alles wat ik doe.
U toont in dagelijks verzorgen
Uw goedheid tot de avond toe.
Refrein

In 't donker leg ik mij te slapen.
Bewaar mij in het nacht'lijk uur.
Uw vleugel als beschermend wapen;
beschut' mij tot het morgenuur.
Refrein


Terug naar het liederenoverzicht

Documenten

> Download de bladmuziek (notenschrift)

> Klavarskribo

Geregistreerd

U bent geregistreerd als gebruiker van deze bundel. Het opgegeven mailadres en wachtwoord gebruiken wij om in geval van mogelijk misbruk van uw code een extra verificatie in te bouwen.