Lijdensoverdenking

Tekst: Carolus Tuinman
Melodie en zetting: Euwe de Jong

Het lied 'Lijdensoverdenking' van Carolus Tuinman illustreert dat in de muziekbundel aandacht is voor het kerkelijk jaar. Voor alle christelijke feestdagen zijn er liederen opgenomen in verschillende moeilijkheidsgraad. De tekst van dit lied is duidelijk wat ouder Nederlands. Het past bij de doelstelling van de uitgave om juist dit taalkleed bekend te laten zijn onder de nieuwe generatie jongeren.

Liedtekst

Lieve Heiland! als ik heden,
't geen gij hebt voor mij geleden,
aan mijn zielenoog vertoon:
O, wat hebt Gij al gedragen!
Banden, spotten, speeksel, slagen
geselriemen, doornenkroon,
Banden, spotten, speeksel, slagen,
geselriemen, doornenkroon.

Ga ik met U ook de trappen
van de Schedelberg opstappen;
Zwaarder smart wordt daar beschouwd.
'k Zie de beulen U met spijkers,
in een drom van boze kijkers,
naag'len aan 't vervloekte hout.
in een drom van boze kijkers,
naag'len aan 't vervloekte hout.

'k Zie U daar vol pijnen hangen,
in de bangste zieleprangen.
'k Hoor U kermen: O, Mij dorst!
Ja! nog in die duisternissen,
moet Gij 's Vaders troostlicht missen,
en daar sterft Gij, Levensvorst!
moet Gij 's Vaders troostlicht missen,
en daar sterft Gij, Levensvorst!

Ga ik verder dan bevroeden,
wat Uw wonden zo deed bloeden:
Ach! 't Is mijne zondenschuld.
Gij, o Borge! gaf voldoening
aan de Rechter, tot verzoening.
Dus is 't recht der wet vervuld.
aan de Rechter, tot verzoening.
Dus is 't recht der wet vervuld.

Kon ik nu met tranen plassen,
't bloed van Uwe wonden wassen.
Was 't geloof mijn oog, en hand,
om aldus U aan te kleven!
Uit Uw dood was dan mijn leven,
en mijn eer uit Uwe schand.
Uit Uw dood was dan mijn leven,
en mijn eer uit Uwe schand.


Terug naar het liederenoverzicht

Documenten

> Download de bladmuziek (notenschrift)

> Klavarskribo

Geregistreerd

U bent geregistreerd als gebruiker van deze bundel. Het opgegeven mailadres en wachtwoord gebruiken wij om in geval van mogelijk misbruk van uw code een extra verificatie in te bouwen.