Liederenoverzicht

Abram, tel de sterren
Een eenvoudig kleuterlied van twee coupletten bezingt de belofte aan Abraham. Chiel-Jan van Hofwegen maakte de melodie én de zetting. Met jonge kinderen kunt u deze beluisteren en is de tekst z.... > Lees verder

Het grote voorrecht van Gods volk
Pieter Boddaert zingt in dit lied over de zekerheid van de Goddelijke belofte voor Gods kinderen dat Hij hun Vader wil zijn. Binnen het thema van de 'dankbaarheid' is dit lied illustratief voor de bev.... > Lees verder

Eén blik uit Uwe ogen
Net als de bundel 'Uit Sions Zalen' is ook deze nieuwe bundel opgedeeld in verschillende thema's. Van de thema's 'Ellende-Verlossing en Dankbaarheid' is dit lied geplaatst in het thema 'Verlossing'. .... > Lees verder

Avondgebed
De bundel bevat ook een rubriek 'Gebeden' om te zingen. Dit avondgebed is een niet eerder in het Nederlands verschenen lied van Ds. César Malan. Ook de melodie is van deze voorvader van Ds. F. .... > Lees verder

Lijdensoverdenking
Het lied 'Lijdensoverdenking' van Carolus Tuinman illustreert dat in de muziekbundel aandacht is voor het kerkelijk jaar. Voor alle christelijke feestdagen zijn er liederen opgenomen in verschillende .... > Lees verder